Tjänster

Kalkyler

Vi hjälper er gärna med kalkylarbete i era projekt. Ni får alltid exklusiva kalkyler från oss, dvs ni är alltid ensam kund att få kalkylerna och vi förser ingen annan kund med samma kalkyl. Vi kan mängda utifrån de flesta format, från fysiskt utskrivna A1-ritningar till olika BIM-format beroende på vilka underlag ni har och vi jobbar gärna i Tenwin. Vi går igenom projektets förutsättningar och specificerar tillsammans vilka delar ni vill få hjälp med, omfattning, tider för leverans mm.

Hållpunkter i vårt grundläggande arbetssätt är;

 • Genomgång av AF-del och andra delar av anbudsförfrågan för att säkerställa att vi förstår helheten, samt säkerställa om det finns aspekter som vi bör beakta särskilt vid anbudslämnandet, eventuella uppdelningar, optioner mm.
 • För totalentreprenader tar vi fram förutsättningar på sakvaror, effekter på pumpar, alternativa produkter mm.
 • Vi skickar förfrågningar till material-leverantörer (grossister och andra) och/eller UE.
 • Tillsammans med er går vi igenom inkomna offerter och tittar närmare på alternativa produkter mm.

Vår leverans består av;

 • Kalkyl (TenWin)
 • Anbudsförutsättningar för kalkylen  och sammanfattning med totalpris. Möjlighet finns dock alltid att ändra och justera tillsammans.
 • Flödesschema med effekter och flöden.

  Övriga tjänster

  Arbetsledning

  Projektledning

  Vi berättar också gärna mer om våra övriga tjänster kring arbetsplatslogistik, container-lösningar med påfyllning mm.

  Vill du veta mer?

  Vill du veta mer om någon av våra tjänster, tveka då inte på att höra av dig till oss. Antingen via e-post eller telefon. Klicka på knappen för att komma till vår kontaktsida där du finner den information du behöver för att kontakta oss.