SecOne är specialiserade på skydd med hjälp av AI kameror. Systemet är anslutet till larmcentral med utryckning och åtgärds-service. Projektinköp har ett nära samarbete med SecOne och kan på kort tid ansluta system för bevakning på arbetsplats eller i ett projekt. Systemet är helt trådlöst och kräver ingen nätansluten ström, vilket gör det enkelt att installera.

Just nu hjälper vi entreprenören Årsta VVS Installationer att bevaka 3st stora och stöldbegärliga fläktluftskylare, som vardera väger 4 ton.