Projektinköp

E-grossisten för VVS-produkter till proffs

Sedan starten 2017 drivs och utvecklas Projektinköp av personer med lång erfarenhet från fabrikant-, grossist- och installatörsleden.

Direktleveranser från leverantörer är det våra kunder oftast föredrar. Som regel kan kunden planera sina inköp i god tid, och genom vårt leverantörsnätverk anpassar och optimerar vi olika transport- och logistiktjänster för att få den bästa lösningen för kunden.

Lagerlagt sortiment på traditionellt vis erbjuder vi naturligtvis också, och välkomnar kunder och leverantörer som vill lagerlägga ”sina sortiment” hos oss. Vi ser det som vår roll att försöka möta de behov av lagerläggning som finns.

För våra leverantörer erbjuder vi snabb och effektiv lansering av nya sortiment, samt möjlighet att påverka bruttopriserna. Vi har inga egna märkesvaror utan inriktar oss istället helt på att ge våra leverantörer största möjliga affärsnytta genom oss. Få sortiment säljer sig själva, och därför har vi en senior, kunnig och driven säljkår som jobbar proaktivt och nära våra leverantörer och kunder för att skapa efterfrågan i marknaden för våra leverantörers produkter och system.

För våra kunder erbjuder vi affärs- och produktkunnigt stöd kopplat till deras projektinköp, konkurrenskraftiga priser och anpassade logistiktjänster, samt kan lagerhålla kund- eller projektunika sortiment när så önskas.

Vår e-handel är ett enkelt verktyg för våra kunder, och vi jobbar gärna med vedertagna inköpssystem som exempelvis Symbrio och Klarpris.

Positivt med att varken ha ett stort centrallager eller egna märkesvaror är att vi inte behöver försöka påverka och styra våra kunder och leverantörer. Omvänt vill vi vara följsamma och tror att ett mindre lager innebär lägre drift-, kapital- och inkuranskostnad, vilket skapar utrymme för högre lönsamhet genom de olika affärsleden. Därför tar vi hellre vår utgångspunkt i våra kunders och leverantörers kunskap och behov.

Vi vill vara installatörens bästa partner för projektinköp och fabrikantens effektivaste kanal till marknaden!

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

info@projektinkop.se